BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Zaproszenie
Wizna, dnia 1 sierpnia 2006r.

Or.0052-3/06
Szanowny/a Pan/i...................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 4 sierpnia 2006r. /piątek/ na godz. 9oo zwołuje XLI sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.Proponowany porządek obrad XLI sesji Rady Gminy.


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
5. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok.
8. Inwestycje drogowe na terenie gminy :
 doga Rutki – Srebrowo,
 droga Kramkowo- Srebrowo,
 droga Stare Bożejewo
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki po Posterunku Policji w Wiźnie.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.


Projekty uchwał w załączeniu.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data powstania: środa, 2 sie 2006 12:09
Data opublikowania: środa, 2 sie 2006 12:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:04
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2300 razy