BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE O UDZIELONYCH DOTACJACH W BUDŻETU GMINY W I POŁROCZU 2006R

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONYCH DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1.Starostwo Powiatowe w Łomży – 111.200,- zł na zakup materiałów przeznaczonych do remontu nawierzchni dróg powiatowych (Kokoszki – Nieławice oraz Janczewo)

2.. PRZYZNANYCH Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM KULTURY FIZYCZNEJ

Dział 926, rozdz.92695, § 2820

1. 40 000 zł - Klub Sportowy SKRA na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Wizna ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i aktywności w rozwoju piłki nożnej”

2. 10.000 zł – Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Wiźnie na realizację zadania pn.: „Szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej z terenu Gminy Wizna”

Data powstania: wtorek, 29 sie 2006 10:05
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2006 10:06
Data przejścia do archiwum: środa, 19 gru 2007 10:07
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 2105 razy