BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa drogi gminnej Nr 172037B w miejscowości Wiźnica

GMINA WIZNA
pl.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.271.1.7.2018                                                            Wizna, dn. 05.09.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia:  Przebudowa drogi gminnej Nr 172037B w miejscowości Wiźnica”.

 

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.09.2018 r., o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego;
  2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 22.000,00 zł.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1
P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 220.000,00 zł netto
Cena ofertowa: 270.600,00 zł brutto
Termin wykonania: 15.11.2018 r.
Okres gwarancji:  5 lat.


Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 204.477,89 zł netto
Cena ofertowa: 251.507,80 zł brutto
Termin wykonania: 15.11.2018 r.
Okres gwarancji:  5 lat. 

                                                                                     WÓJT
                                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski