BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna

GMINA WIZNA
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.271.1.8.2018                                                                                     Wizna, dn. 10.10.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia:  „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna”.

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że:
1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.10.2018 r., o godz. 1015 w
    siedzibie Zamawiającego;
2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
    zamówienia wynosi 300.000,00 zł;
3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1
P.T.H.U. PRYMA 1 Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 370.760,00 zł netto
Cena ofertowa: 456.034,80 zł brutto
Termin realizacji dostaw: 1 dzień
Termin płatności faktury:  21 dni

Oferta nr 2
PLUS spółka jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok-Zaścianki
Cena ofertowa: 367.040,00 zł netto
Cena ofertowa: 451.459,20 zł brutto
Termin realizacji dostaw: 1 dzień
Termin płatności faktury:  21 dni

                                                                      WÓJT
                                                      dr inż. Zbigniew Sokołowski