BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna

Wizna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500275808-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer:
649606-N-2018
Data: 19/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl, faks 86 219 60 18.
Adres strony internetowej (url): bip.wizna.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: język polski

                                                                             WÓJT
                                                               dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 19 lis 2018 14:18
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lis 2018 14:21
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 508 razy