BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzjach, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

                                                                           Wizna, 19.11.2018 r.

Urząd Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.6732.1.2018

Informuję, że na terenie gminy Wizna nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podst. art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2017 r. poz.1566 ze zm.).

                                                             Wójt Gminy Wizna

                                                        dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: poniedziałek, 19 lis 2018 15:34
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lis 2018 15:41
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 426 razy