BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAłA 1/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn 20-10-2006

Na podstawie art. 18 ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, do rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U . z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm) uchwala się ,co następuje : § 1 Dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, do rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w następujących składach :
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Bronowie

1. Zdzisław Szczepek
2. Ryszard Boryszewski
3. Zenobia Dytkowska
4. Piotr Napiórkowski
5. Barbara Boryszewska
6. Albin Rembiszewski
7. Łukasz Kossakowski
8. Ewa Godlewska
9. Renata Dąbrowska

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 w STARYM BOŻEJEWIE

1. Jarosław Gętek
2. Krystyna Renata Wileńska
3. Renata Wasilewska
4. Robert Milewski
5. Grażyna Dobrońska
6.Dariusz Grabowski
7. Justyna Szulc
8. Alicja Wiśniewska
9.Monika Rakowska

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w WIŹNIE
1.Janina Stec
2.Karolina Sylwia Napiórkowska
3.Małgorzata Grabowska
4. Emilia Malinowska
5.Dorota Pogroszewska
6. Piotr Pogroszewski
7.Magdalena Chmielewska
8.Anna Piórkowska
9.Barbara Domurat

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 w WIŹNIE
1.Wiesława Ptaszyńska
2.Hanna Mariola Malinowska
3.Alicja Kozłowska
4. Zofia Strumiłowska
5. Beata Pogroszewska
6. Rafał Grabowicz
7. Magdalena Górska
8. Mariola Guzik
9. Alicja Karpińska

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 w RUTKACH
1 Anna Domurat
2. Grażyna Orszewska
3. Barbara Nitkiewicz
4. Michał Bochenek
5.Kazimierz Borawski
6. Dorota Ładyżyńska
7. Marta Szczęsna
8. Tadeusz Łuba
9. Ryszard Skrocki


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

Marianna Rembiszewska
Data powstania: piątek, 20 paź 2006 13:28
Data opublikowania: piątek, 20 paź 2006 13:32
Data edycji: wtorek, 27 mar 2007 12:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:07
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 6167 razy
Ilość edycji: 4