BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 7 / 2006

 

Zarządzenie Nr 7 / 2006

Wójta Gminy Wizna

z dnia 31 października 2006r.

 

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy

i gminnych jednostkach organizacyjnych w 2006 roku.

 

 

 

 

Na podstawie art

 

Na podstawie art.129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku

- Kodeks pracy ( Dz.U. z 1988r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ) z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

 

Ustalam, iż w roku 2006 dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych jest dzień 2 listopada w zamian za dzień 11 listopada 2006r .

 

§ 2

 

Zobowiązuję Zastępcę Wójta Gminy do poinformowania o wyżej wymienionym terminie pracowników Urzędu, a także kierowników jednostek podległych

Celem ewentualnego ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 roku w tych jednostkach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu

do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 7 lis 2006 09:43
Data opublikowania: wtorek, 7 lis 2006 09:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:08
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 12358 razy