BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/06

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/06

 

 

WÓJTA GMINY WIZNA

 

z dnia 28 lipca 2006r.

 

 

w sprawie ustalenia zasad wysyłania upomnień podatnikom.

 

 

Na podstawie art

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie

Gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) zarządzam,

co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam iż podatnikom zobowiązań pieniężnych upomnienia na piśmie

wzywające do zapłaty będą wysyłane jednorazowo, tj. tytułem I i II raty

łącznie do dnia 31 lipca danego roku, zaś tytułem III i IV raty do 31 grudnia

danego roku ze względów oszczędnościowych.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam referatowi Budżetu i Finansów

Urzędu Gminy Wizna.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data powstania: wtorek, 7 lis 2006 09:55
Data opublikowania: wtorek, 7 lis 2006 10:04
Data edycji: wtorek, 27 mar 2007 12:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 mar 2007 08:48
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 5783 razy
Ilość edycji: 1