BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Uchwala Gminnej Komisji Wyborczej w Wiźnie z dnia 13 listopada 2006 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Wizna w dniu 26 listopada 2006 r.
Na podstawie art

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, póz. 984 z późn. zm.i) Gminna Komisja Wyborcza w Wiźnie stwierdza, co następuje:

§1.

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. żaden z 2 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Wizna, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 26 listopada 2006 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3. Kandydatami na Wójta Gminy Wizna w ponownym głosowaniu są:

l) Olszewski Jan

zgłoszony przez KWW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2) Sokołowski Zbigniew

zgłoszony przez KWW „SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM"

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 6.00 do 20.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 12 listopada 2006 r.

§2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Wizna.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Wiźnie

Marianna Rembiszewska

 

Data powstania: środa, 15 lis 2006 13:01
Data opublikowania: środa, 15 lis 2006 13:05
Data edycji: wtorek, 27 mar 2007 12:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 5395 razy
Ilość edycji: 1