BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania GK.271.34.2019

„Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na odcinku ok. 1,5 km (km 0+580 – 2+095)”
Pliki do pobrania: