BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty GK.271.38.2019

dot. „Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na odcinku ok. 1,5 km (km 0+580 – 2+095)”
Pliki do pobrania: