BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

II Sesja Rady Gminy
PLAN PRACY RADY GMINY na II półrocze 2000 roku

Wizna, 30 listopada 2006 r.

 

Or.0050- 2/06 Szanowny/a Pan/i

Sołtys wsi

....................................................

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 6 grudnia 2006 roku /środa / na godz. 10ºº zwołuję II sesję Rady Gminy Wizna w Świetlicy Wiejskiej w Wiźnie.

 

Proponowany porządek obrad II sesji Rady Gminy.

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy.

4.      Interpelacje i zapytania Radnych.

5.      Złożenie ślubowania przez Wójta.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wizna do reprezentowania

Gminy Wizna na Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej

Grupy Działania „Brama na Bagna”

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wizna.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wizna.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna .

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

Z poważaniem :

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Szulc

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 1 gru 2006 13:11
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2006 13:21
Data edycji: wtorek, 27 mar 2007 12:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:09
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 5252 razy
Ilość edycji: 2