BIP Gminy Wizna

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 1024 oraz 1410/2 obręb Wizna

Pliki do pobrania: