BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.41.2019

pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.