BIP Gminy Wizna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 172032B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Pliki do pobrania: