BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie

Wizna, dnia 24 lutego 2005r

Wizna, dnia 27 marca 2007r.

 

Or.0052-4/07

Szanowny/a Pan/i

Sołtys Wsi

 

...................................................

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 4 kwietnia 2006r. /środa/ na godz. 10oo zwołuje VII sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.

 

 

 

Proponowany porządek obrad VII sesji Rady Gminy.

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami

oraz sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja o uprawie wierzby energetycznej .
 3. Informacja o oczyszczalniach przyzagrodowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 5. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego
 7. Informacja o terminie składania oświadczeń majątkowych
 8. Rozpatrzenie wniosku o zwolnienie w podatku od nieruchomości za grunty i budynki we wsi stare Bożejewo
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

 

 

Projekty uchwał w załączeniu.

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Szulc

 

 

 

Data powstania: piątek, 30 mar 2007 08:35
Data opublikowania:
Data edycji: piątek, 30 mar 2007 08:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:01
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 3300 razy
Ilość edycji: 3