BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGłOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

WÓJT GMINY WIZNA Ogłasza nabór na stanowisko d

WÓJT GMINY WIZNA Ogłasza nabór na stanowisko d.s budownictwa, planowania przestrzennego, drogownictwa i pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Urzędu Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35

1.Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe budowlane, 2 lata pracy w administracji.

 

2.Wymagania dodatkowe:

samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy, komunikatywność,

dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność,

odpowiedzialność, terminowość, doświadczenie przy opracowywaniu

wniosków na pozyskiwanie środków Unii Europejskiej.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego,

- drogownictwa,

- inwestycji komunalnych,

- merytoryczne opracowywanie wniosków i projektów na pozyskanie dotacji

dotyczących infrastruktury lokalnej.

 

4.Wymagane dokumenty :

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae,

3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności.

5. Termin i miejsce składania dokumentów :

Termin: do dnia 24 maja 2007 r. włącznie

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35, I piętro, pok. 6 - Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko d.s budownictwa, planowania przestrzennego, drogownictwa i pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wizna, w pokoju nr 6 . Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,póz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 142.poz.l593 z późn.zm).

 

Data powstania: piątek, 11 maj 2007 12:58
Data opublikowania: piątek, 11 maj 2007 13:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:12
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 7584 razy