BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE 

O ZAPYTANIE O CENĘ

PONIŻEJ 14 000 EURO

 

Urząd Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie tel.086 219 60 18, www.wizna.pl zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na: zebraniu gruntu z powierzchni 110m x 60m (4620 m3), załadunku na środek transportu, przewiezieniu samochodem samowyładowczym na odległość około 700 m oraz wyładunku gruntu w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

Miejsce realizacji: Wizna

 

Wymagany termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

a. koszt /cena/ -100%

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 8

 

Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2007r.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz. 177)

 

Dokumenty, które muszą dostarczyć oferenci:

1) zaświadczenie o działalności gospodarczej

2) oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach składek ZUS

3) oświadczenie o nie zaleganiu podatku w Urzędzie Skarbowym

4) oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych

5) wykaz środków transportu niezbędnych do wykonania usługi.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz. 177)

 

Data powstania: piątek, 10 sie 2007 09:38
Data opublikowania: piątek, 10 sie 2007 09:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:34
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 5026 razy