BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

29 stycznia 2008r.
Wizna, dnia 29 stycznia 2008 r.

Or.0063- 3/1/08Szanowny/a Pan/i


…………………………………..


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 lutego 2008 r. /wtorek/ o godz. 10°° w Urzędzie Gminy w Wiźnie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych..
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego i posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a/ określenia w drodze regulaminu wysokości
stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest
Gmina Wizna
b/ regulaminu określenia stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i oraz
szczegółowych jego przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2007 rok.
7. Opracowanie planu pracy na 2008 rok
8. Sprawy różne.
Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Przewodniczący Komisji

Danuta Trepanowska

Data powstania: wtorek, 29 sty 2008 10:37
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2008 10:43
Data edycji: wtorek, 29 sty 2008 10:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 kwi 2008 10:51
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 4717 razy
Ilość edycji: 1