BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomoienie

Wizna, dnia 31 marca 2008 r.

Or.0063- 3/2/08Szanowny/a Pan/i


…………………………………..


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 kwietnia 2008 r. /piątek/ o godz. 10°° w Urzędzie Gminy w Wiźnie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych..
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego i posiedzenia.
3. Informacja o wynikach egzaminów przeprowadzonych w szkołach podstawowych i
gimnazjów prowadzonych przez samorząd Gminy Wizna w latach 2006 i 2007.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał na XIV sesje Rady Gminy w sprawach:
1/ przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na
2008 rok.
2/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2008 rok.
3/ nadania honorowego obywatelstwa gminy.
4. Sprawy różne.
Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Przewodniczący Komisji

Danuta Trepanowska

Data powstania: środa, 2 kwi 2008 07:47
Data opublikowania:
Data edycji: wtorek, 6 maj 2008 11:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 maj 2008 11:46
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 3248 razy
Ilość edycji: 1