BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Wizna, dnia 4 czerwca 2008r.

Or.0052-3/08
Szanowny/a Pan/i
...................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 12 czerwca 2008r. /czwartek / na godz. 10oo zwołuje XV sesję Rady Gminy Wizna w sali GCI w Wiźnie.Proponowany porządek obrad XV sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji oraz przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wizna 1939
7. Informacja za I kw. 2008 roku dotycząca strat dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2008
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
13. Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Wizna.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Projekty uchwał w załączeniu.

Przewodniczący Rady

Zbigniew SzulcData powstania: środa, 4 cze 2008 13:00
Data opublikowania: środa, 4 cze 2008 13:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 cze 2008 12:44
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 2757 razy