BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6730.29.2022; GP.6730.30.2022; GP.6730.31.2022; GP.6730.32.2022; GP.6730.33.2022; GP.6730.34.2022; GP.6730.35.2022; GP.6730.36.2022; GP.6730.37.2022; GP.6730.38.2022; GP.6730.39.2022; GP.6730.42.2022; GP.6730.43.2022; GP.6730.44.2022; GP.6730.45.2022; GP.6730.46.2022; GP.6730.47.2022; GP.6730.48.2022; GP.6730.49.2022; postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy