BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Wizna, dnia 17 lipca 2008 r.

Or.0063-2 /…/08
Szanowny/a Pan/i

.........................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 lipca 2008 r. /środa/ o godz. 13°° w Urzędzie Gminy w Wiźnie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia .
3. Rozpatrzenie materiałów na XVII sesje Rady Gminy :
a/ uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie
b/ uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2008
c/uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna.
d/ uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wizna na lata 2008-2015
4. Opinia w sprawie trwałego zagospodarowania budynku po byłym sklepie na placu po GS w Wiźnie.
5. Sprawy różne.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.
Przewodniczący Komisji

Mirosław Szymanowsk
Data powstania: piątek, 18 lip 2008 14:19
Data opublikowania: piątek, 18 lip 2008 14:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lis 2008 13:36
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 2058 razy