BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wyniku przetarguINFORMACJA
o wyniku przetargu


Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 ) – Wójt Gminy Wizna informuje :


Komisja przetargowa wyznaczona moim Zarządzeniem z dnia 12 września 2008 roku Nr 86/2008 w składzie :

1. Kazimierz Jancewicz - Przewodniczący
2. Marianna Rembiszewska - członek
3. Jan Ładyżyński - członek

w dniu 26 września 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wizna przeprowadziła nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 343/2 o pow. 3300 m2 posiadającą urządzoną KW Nr 34082 położoną na terenie wsi Sieburczyn.

1. do uczestniczenia w przetargu zostały dopuszczone dwie oferty .
2. Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości gruntowej ustalona na podstawie szacunku biegłego rzeczoznawcy wyniosła : 47 586,00 zł + 22 % podatek VAT ( 58 055,00 zł brutto)
3. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 67 500 ,00 zł + 22% podatek VAT (82 350,00 zł brutto)
4. Ustalonym nabywcą zostali Państwo Elżbieta i Jacek Sieńko zam. Białystok.


Data powstania: środa, 8 paź 2008 13:05
Data opublikowania: środa, 8 paź 2008 13:07
Data edycji: wtorek, 7 kwi 2009 12:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:24
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 26143 razy
Ilość edycji: 1