BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 8 / 2008
Wójta Gminy Wizna
z dnia 24 grudnia 2008r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2009 roku dla pracowników
Urzędu Gminy Wizna.


Na podstawie art.33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późń. zm. )
z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 02 stycznia 2009 roku jako wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna, za odpracowaniem w dniu 17 stycznia 2009r.

§ 2

Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania o powyższym pracowników Urzędu Gminy, a także kierowników jednostek podległych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt
dr inż.Zbigniew Sokołowski


Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 11:07
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 11:09
Data edycji: wtorek, 7 kwi 2009 12:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2014 08:54
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 33208 razy
Ilość edycji: 1