BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wyniku przetargu

Na podstawie  § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 ) – Wójt Gminy Wizna  informuje :

 

Komisja przetargowa  wyznaczona moim Zarządzeniem z dnia   06 maja 2009 roku  Nr 111/09  w składzie :

 

1. Kazimierz Jancewicz    -  Przewodniczący

2. Marianna Rembiszewska    -  członek

3. Jan  Ładyżyński       -  członek

 

  w dniu  07 maja 2009 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła  nieograniczony przetarg pisemny  na sprzedaż    nieruchomości  oznaczonych:  1.nr 307  o pow.  0.57 ha  posiadającą urządzoną KW Nr 27931 położoną na terenie wsi Sieburczyn,

2.nr 57 i 58  o pow.1,19 , posiadająca KW 37523 położona na terenie wsi Zanklewo

3. nr 241 o pow. 0.09 ha , posiadająca KW Nr 28114położona na terenie wsi Zanklewo

1.     Ceny wywoławcze  zbywanych nieruchomości  gruntowych zostały ustalone na podstawie  szacunku biegłego rzeczoznawcy i  wyniosły : 

Dla nieruchomości  1 – 5 900,00 zł

Dla nieruchomości  2 – 1600,00 zł

Dla nieruchomości  3 – 70,00 

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym , ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta.

 

 

 

Data powstania: środa, 13 maj 2009 12:05
Data opublikowania: środa, 13 maj 2009 12:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:46
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 22364 razy