BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o wyniku przetargu

dotyczy: nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Wiźnie i w Jarnutach.

Na podstawie  § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 ) – Wójt Gminy Wizna  informuje :

Komisja przetargowa  wyznaczona moim Zarządzeniem z dnia  18 czerwca   2009 roku  Nr 120/2009   w składzie :

 

1. Kazimierz Jancewicz    -  Przewodniczący

2. Marianna Rembiszewska    -  członek

3. Jolanta Napiórkowska       -  członek

 

w dniu  18 czerwca  2009 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła  nieograniczony przetarg ustny  na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości położonych :                                                                                           1. w Wiźnie,  działka oznaczona nr  980 o pow. 0.0738 ha,   posiadająca urządzoną KW Nr 9840,

2. w Jarnutach , działka oznaczona nr 11 , o pow. 0,33 ha ,posiadająca urządzoną KW Nr 28122

I.

1.     do uczestniczenia  w przetargu  na działkę Nr 980 położoną na terenie wsi WIZNA zostało dopuszczonych trzech oferentów.

2.     Cena wywoławcza  zbywanej nieruchomości  gruntowej  ustalona na podstawie  szacunku biegłego rzeczoznawcy  wyniosła :  8 229,00 zł.

3.     Najwyższa cena  osiągnięta  w przetargu wyniosła  36 000 ,00 zł. Ustalonym  nabywcą  został Pan Kazimierz Szlaużys  zam. Wizna,  18-430 Wizna.

II.

1. Do uczestniczenia  w przetargu  na działkę Nr  11, położoną na terenie  wsi JARNUTY  został dopuszczony  jeden oferent.

2. Cena wywoławcza  zbywanej nieruchomości  gruntowej  ustalona na podstawie  szacunku biegłego rzeczoznawcy  wyniosła:  2 137,00 zł.

3.  Najwyższa cena  osiągnięta  w przetargu wyniosła  2 170,00 zł. Ustalonym  nabywcą  został Pan  Tadeusz Grądzki  zam. Jarnuty,  18-430 Wizna.

 

    

        Wójt Gminy

  Dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 23 cze 2009 09:44
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2009 09:49
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lip 2009 13:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1840 razy