BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o wyniku przetargu

dotyczy:przetargu pisemnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Sieburczyn oznaczonej nr działki 307

Na podstawie  § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 ) – Wójt Gminy Wizna  informuje :

Komisja przetargowa  wyznaczona moim Zarządzeniem z dnia  15 września   2009 roku  Nr 131/2009   w składzie :

 

1. Elżbieta Stankiewicz-  Przewodniczący

2. Marianna Rembiszewska    -  członek

3. Jolanta Napiórkowska       -  członek

 

  w dniu  16 września  2009 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła  nieograniczony przetarg pisemny  na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi  Sieburczyn oznaczonej nr  działki  307 posiadająca urządzoną KW Nr 27931

 

I.

1.     do uczestniczenia  w przetargu  na działkę nr 307  położoną na terenie wsi  SIEBURCZYN został dopuszczony jeden oferent .

2.     Cena wywoławcza  zbywanej nieruchomości  gruntowej  ustalona na podstawie  szacunku biegłego rzeczoznawcy  została w drugim przetargu obniżona o 20 % i wyniosła  : 47 698, 00 zł

3.     cena  osiągnięta  w przetargu wyniosła  48 000 ,00 zł . Ustalonym  nabywcą  został Pan Michał Grabowski  zam. Warszawa

 

    

                                                                                                           Wójt Gminy

                    dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: poniedziałek, 21 wrz 2009 11:30
Data opublikowania: poniedziałek, 21 wrz 2009 11:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 paź 2009 15:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2370 razy