BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2010 roku

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójta Gminy Wizna

z dnia  21 grudnia  2009r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                    

                               Działając na podstawie art.35  ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) Wójt Gminy ogłoszą co następuje :

Z zasobu nieruchomości  Gminy przeznaczone zostały  do zbycia   w formie przetargu nieograniczonego pisemnego  nieruchomości :

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w 2010 roku

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości w.g Księgi Wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg. rejestru niruchomości

Powierz -chnia

Nieruchomości

       ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Informacja  o przeznaczeniu do sprzedaży

Termin

 Do zlożenia wniosku przez osoby którym przysługuje  pierwszeństwo nabycia

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

1.

 

 

   

 

 KW    27931

Sąd Rejonowy w Łomży

 

 

Dz.Nr  476

 

 

0,8900

Działka położ.na terenie wsi

Sieburczyn , w pobliżu rzeki Biebrzy,w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, oraz obszarach Natura 2000.

 

Dla nieruchomości nie ma planu zagospodarowan-ia   przestrz..

.Dotychczas stanowi nieużytek                         

 

 

95 853 ,00

Sprzedaż  w trybie  nieograniczonego przetargu pisemnego.

 

Nie dotyczy

 

 

 

Data powstania: wtorek, 22 gru 2009 11:44
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2009 11:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lut 2010 11:06
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 3067 razy