BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Wizna dn. 11.02.2010r.

GK7614-7/6/09/10

 

 

 

Informacja o wydaniu decyzji

 

         Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008r nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2010r. została wydana na wniosek  Tadeusza Krasnowskiego zam. Wizna ul. Czarnieckiego 169, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie magazynu paszowego o powierzchni 478,5m² oraz rozbudowie budynku inwentarskiego o powierzchnię 340,00m².

         Na pdstawie art.21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

         Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy w Wiźnie, Pl. Kpt. Raginisa 35, w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

 

         Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń UG Wizna oraz na gminnej stronie internetowej bip.wizna.pl/

 

 

 

                         Wójt Gminy Wizna

                                      Dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 12 lut 2010 11:53
Data opublikowania: piątek, 12 lut 2010 11:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:26
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 7023 razy