BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


 


na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej


i Rolnictwa w Urzędu Gminy Wizna


 


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Żukowska zam. Wizna.


 


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


 


Pani Małgorzata Żukowska jest absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała największą liczbę punktów. Spełnia wymagania niezbędne tj. zna obsługę programów komputerowych, poczty elektronicznej. Wymagania te kwalifikują  Panią Małgorzatę Żukowską na stanowisko podinspektora w  Referacie  Inwestycji ,Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu


Gminy Wizna.


                           


                   Wójt


       dr inż. Zbigniew Sokołowski


 


 


 


 

Data powstania: piątek, 26 lut 2010 12:14
Data opublikowania: piątek, 26 lut 2010 12:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 23:26
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 33812 razy