BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji

GK 7614-1/5/10                Wizna dn. 05.03.2010r.

 

Informacja o wydaniu decyzji

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008r nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 marca 2010r. została wydana na wniosek Jerzego Ramotowskiego  zam. Meczki 5, 18-430 Wizna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie obory o obsadzie 59 DJP, ze zbiornikiem na gnojowicę w formie kanałów podrusztowych o pojemności ok 100m³ i zbiornika na ścieki socjalne o poj.ok 10m³, w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok.59DJP.

         Na podstawie art.21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

         Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy w Wiźnie, Pl. Kpt. Raginisa 35, w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

 

         Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń UG Wizna oraz na gminnej stronie internetowej bip.wizna.pl/

 

 

Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2010 12:05
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2010 12:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 mar 2010 13:29
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2192 razy