BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Urząd Gminy  w Wiźnie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Wizna do wyrażenia opinii w przedmiocie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Poza­rządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Konsultacje prowadzi Referat Organizacyjny Oświaty i Promocji. Uwagi i opinie prosimy zgłaszać w terminie od dnia 20 października do dnia 27 października 2010 r. drogą mailową na adres:wizna@wizna.pl

Dnia 28 października 2010 r. o godzinie 1000  w Urzędzie Gminy w Wiźnie odbędzie się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, na które zapraszamy.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 20 paź 2010 13:36
Data opublikowania: środa, 20 paź 2010 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 23:31
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 27250 razy