BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 8 / 11

WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 29 marca 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2010 rok.

 

 

                    Na podstawie  art.267 ust.1, 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi zmianami)  

WÓJT GMINY  postanawia :

 

§ 1.

 

P   r   z   y   j   ą   ć :

 

1)      Sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy za 2010 rok , według którego:

 

-     plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi   11. 522. 304, 00 zł,

-     wykonanie dochodów wynosi                                  11. 606. 459, 01 zł,

 

-          plan wydatków  po dokonanych zmianach wynosi:  12. 868. 283, 00

-          wykonanie wydatków wynosi :                                 12. 173. 434, 16, 71

 

zgodnie z załącznikami Nr Nr 1 , 2 i 3

 

2)      Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury  –

      Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2010 r.

      zgodnie z załącznikami Nr Nr 4 i 5

 

3)      Informację o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z załącznikiem Nr 6

 

4)      Sprawozdania ,o których mowa w pkt. 1 , 2 i 3 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia   zarządzenia;

a)      Radzie Gminy,

b)      Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2011 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2011 13:20
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1847 razy