BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/11

Wójta Gminy Wizna z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w 2011roku dla pracowników Urzedu Gminy Wizna.

               Na podstawie  art. 129 § 1 i art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późń. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

 

 zarządzam, co następuje:

                                                  § 1

Ustalam dzień 02 maja 2011 roku jako dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna, za odpracowaniem w dniu 7 maja 2011r.

 

§ 2

 

Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania o powyższym pracowników Urzędu Gminy, a także kierowników jednostek podległych.

                                                § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

                                                                                              Wójt

 

                                                                                dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 29 kwi 2011 12:50
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2011 12:52
Data edycji: piątek, 29 kwi 2011 12:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 maj 2011 10:06
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 2125 razy
Ilość edycji: 2