BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

 

Na podstawie  art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późń. zm.) oraz  §12 Programu Współpracy Gminy Wizna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 stanowiącym załącznik  do uchwały XII/68/11 Rady Gminy Wizna z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję  Konkursową  w składzie:

1. Józef Gawroński          - Przewodniczący Komisji,

2. Urszula Parzych - Członek Komisji,

3. Jolanta Napiórkowska - Członek Komisji.

.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                       

       Wójt                                                                               

       dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: środa, 7 mar 2012 13:28
Data opublikowania: środa, 7 mar 2012 13:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2012 14:15
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 1470 razy