BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

przetarg nieograniczony:Remont placu targowego przy ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie

GK. 271.1.2012                                    Wizna, dnia 2013.01.23                             

      Dotyczy:przetargu nieograniczonego na: Remont  placu targowego przy ul. Plac kpt. Raginisa w Wiźnie

     Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) oraz pkt. 7. SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.
W związku z w/w  przetargiem zwracamy się z pytaniem  odnośnie możliwości zamiany podbudowy z kruszywa łamanego (poz.9) przedmiaru na kruszywo naturalne. Ponadto prosimy o wyjaśnienie dot. pozycji 13 i 14 – chodniki z kostki brukowej betonowej, czy ilości podane w przedmiarze są odpowiednie, gdyż  nie zgadzają się  z załączonym  planem oraz ilością podbudowy, z których wynikają  mniejsze  ilości nawierzchni.

Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody na zamianę. Podbudowa ma być wykonana z kruszywa łamanego. W poz. 13 i 14 przedmiaru podana jest kostka kolorowa – poz. 13 i poz. 14 – kostka szara. Przy każdej z tych pozycji podana jest krotność 0.50 a więc jest współczynnik zmniejszający o 50%  z ilości  w każdej.  Do wyceny  kostki kolorowej proszę o przyjęcie koloru  grafitowego.

             WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 23 sty 2013 17:08
Data opublikowania: środa, 23 sty 2013 17:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:33
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1951 razy