BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na sesje

Wizna, dnia 22 grudnia 2004r.

RG.0052-11/04
Szanowny/a Pan/i

Sołtys wsi
...................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 30 grudnia 2004r.
/czwartek/ na godz. 10oo zwołuje XXVII sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.

Proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
5. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
A/ przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok
B/ ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad


Proszę o punktualne i niezawodne przybycie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
Projekty uchwał w załączeniu

Przewodniczący Rady

Sławomir AbramowiczData powstania: piątek, 24 gru 2004 10:29
Data opublikowania: piątek, 24 gru 2004 10:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 sty 2005 10:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2498 razy