BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Przebudowa ul. Polnej w Wiźnie

GK. 271.4.2013                                          Wizna, dnia 2013.04.16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Polnej  w Wiźnie

            Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) oraz pkt. 7. SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.
Na odcinku R-S pod drogą przechodzi linia telefoniczna. Czy nie będzie narażona na uszkodzenie? Należy zastosować rury osłonowe AROT? - prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:
Roboty nie uwzględniały wykonywania wykopów, w związku z powyższym nie powinna uszkodzić się linia telefoniczna.
 

Pytanie 2.
W załącznikach brak jest niwelety. Czy drogę należy tylko przeprofilować równiarką?

Odpowiedź:
Niweleta jest w dokumentacji, nie zamieszczano na stronie internetowej ponieważ  roboty polegają na wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu warstw konstrukcyjnych.

Pytanie 3.
Na obu odcinkach w drodze znajduje się wodociąg. Brak jest informacji odnośnie regulacji zasuw wodociągowych.

Odpowiedź:
W przypadku konieczności regulacji zasuw wodociągowych roboty wykona inwestor.

Pytanie 4.
Prosimy o dołączenie wykazu zjazdów oraz znaków. (organizacji ruchu) 

Odpowiedź:
Wykaz zjazdów i znaków jest na planie sytuacyjnym (zagospodarowania).

                                                                                           WÓJT
                                                                               dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 16 kwi 2013 14:37
Data opublikowania: wtorek, 16 kwi 2013 14:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:35
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1689 razy