BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wizna”.

GK.271.5.2013                                               Wizna dnia  13 maja 2013r.

                        Odpowiedź na zapytanie                                                      

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wizna”.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z późn. zm) oraz rozdziału X SIWZ przekazuję treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:
Proszę o podanie ilości odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny oraz odpadów zmieszanych w latach 2010, 2011 i 2012. 

Odpowiedź:
w 2012 roku z terenu Gminy Wizna zebrano 8 Mg odpadów segregowanych i 283,3 Mg odpadów zmieszanych,

w 2011 roku  z terenu Gminy Wizna zebrano 1,5 Mg odpadów segregowanych i 355,6 Mg odpadów zmieszanych,

za rok 2010 z terenu Gminy Wizna zebrano 0,0 Mg odpadów segregowanych i 169,46 Mg odpadów zmieszanych.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji przekazanej przez przedsiębiorców do Urzędu Gminy Wizna o ilości zebranych odpadów.

                                                                                               WÓJT
                                                                          dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2013 10:53
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2013 11:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2014 08:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2753 razy