BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

dzierżawa gruntów w miejscowości Bronowo

 Informacja o wyniku przetargu
na dzierżawę nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w miejscowości Bronowo 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. u. 2004 nr 207 poz. 2108)  Wójt Gminy Wizna informuje:
Komisja przetargowa wyznaczona  Zarządzeniem Wójta Gminy Wizna nr 125/13 z dnia 10 kwietnia 2013r w składzie:
przewodniczący : Józef Gawroński
członkowie:  Elżbieta Stankiewicz
                     Aleksandra Armo
w dniu 20 maja 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych w miejscowości Bronowo oznaczonych nr geodezyjnymi 391/3, 392/3 i część działki 392/1 dla których prowadzona jest księga wieczysta nr 29254.

Do przetargu złożono:
- pięć ofert na działkę nr 392/1, komisja do części niejawnej przetargu dopuściła trzy oferty,  dwie oferty zostały odrzucone, gdyż nie spełniały  warunków udziału w przetargu.
- cztery oferty na działkę 392/3, komisja  do części niejawnej dopuściła dwie oferty, dwie oferty zostały odrzucone, gdyż nie spełniały  warunków udziału w przetargu.
- cztery  oferty na działkę 391/3 komisja do części niejawnej dopuściła dwie oferty, dwie oferty zostały odrzucone, gdyż nie spełniały  warunków udziału w przetargu.

Cena wywoławcza za dzierżawę 1ha wynosiła 200zł w przetargu  osiągnięto:
- za dzierżawę działki nr 392/1 najwyższą cenę w kwocie 705zł/ha, którą zaproponowała pani Władysława Napiórkowska
- za dzierżawę działki nr 392/3 najwyższą cenę w kwocie 705zł/ha, którą zaproponowała pani Władysława Napiórkowska
- za dzierżawę części działki nr 391/3 najwyższą cenę w kwocie 705zł/ha, którą zaproponowała pani Władysława Napiórkowska.

Komisja przetargowa wybrała:
- ofertę Pani Władysławy  Napiórkowskiej jako najkorzystniejszą na dzierżawę działki nr 392/1
- ofertę Pani Władysławy  Napiórkowskiej jako najkorzystniejszą na dzierżawę działki nr  392/3
- ofertę Pani Władysławy  Napiórkowskiej jako najkorzystniejszą na dzierżawę części działki nr 391/3

               WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 31 maj 2013 18:47
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2013 18:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2014 08:54
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1660 razy