BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w m. Rutkowskie

GK.6845.5.2013                                                        Wizna, dnia 02 września 2013 r.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy w m. Rutkowskie


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje się, że w terminie od dnia 05 września 2013r. wywieszony zostanie do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości w m. Rutkowskie stanowiących własność Gminy Wizna przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji udziela Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wiźnie – (pokój nr 11, tel. 0-86 219-60-18).

            WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 2 wrz 2013 12:30
Data opublikowania: poniedziałek, 2 wrz 2013 12:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2014 09:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1668 razy