BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w m. Rutkowskie na okres krótszy niż 3 lata

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w m. Rutkowskie na okres krótszy niż 3 lata.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg, Księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg. Rejestru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którm prztsługuje pierwszeństwo

1.

nr KW 28128

dz.nr 148 położona w m. Rutkowskie

0,29 ha

Ps VI

200zł/ha rocznie

Nie dotyczy

 

Data powstania: czwartek, 5 wrz 2013 08:14
Data opublikowania: czwartek, 5 wrz 2013 08:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2014 09:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1683 razy