BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O SFINANSOWANIU ZAKUPU SPRZĘTU RATOWNICZEGO

                                                                                   Wizna dn. 10.09.2013r.

INFORMACJA  O  SFINANSOWANIU  ZAKUPU  SPRZĘTU  RATOWNICZEGO 

Urząd Gminy Wizna informuje, iż w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 2 000 zł został zakupiony następujący sprzęt:

1.Deska ortopedyczna Iron Duck 18 z pasami i stabilizacją głowy – 1 szt.

Sprzęt został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie.

        wz. Wójta
   mgr Józef Gawroński
     Sekretarz Gminy