BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Wizna

GK.630.1.2013                                          Wizna, dnia 16 grudnia 2013 r.  

INFORMACJA

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

na terenie Gminy Wizna

      Stosownie z art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006.123. 858  z późn. zm.) Wójt Gminy Wizna, informuje o jakości wody na terenie Gminy Wizna za rok 2013:

obszarowa ocena jakości wody na terenie Gminy Wizna przeznaczona do spożycia w 2013 r.:

−       wodociąg Wizna;

−       wodociąg Bożejewo;

−       wodociąg SKR Wizna;

wykazała, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego oraz spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania określone w załącznikach nr 1, 2, 3, i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz 417 z późn. zm.).

                                                                        WÓJT
                                                        dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 16 gru 2013 12:20
Data opublikowania: poniedziałek, 16 gru 2013 12:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2014 09:08
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1869 razy