BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie

Wizna, dnia 24 lutego 2005r.

Or.0052-3/05
Szanowny/a Pan/i...................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 3 marca 2005r.
/czwartek/ na godz. 10oo zwołuje XXX sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.

Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
5. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
8. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
9. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2004 rok.
10. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu
wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół
i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.


Przewodniczący Rady

Sławomir AbramowiczData powstania: wtorek, 1 mar 2005 08:33
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2005 08:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 kwi 2005 14:45
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2603 razy