BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

dla właścicieli nieruchomości posiadających odpady zawierające azbest

 

INFORMACJA

LISTA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

posiadających odpady zawierające azbest 

            Wójt Gminy Wizna informuje o możliwości wpisania się na listę o udzielenie pomocy finansowej dotyczącej usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (eternit).

            Zgłaszać mogą się osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Wizna budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

             Pomocy podlegają w 100% koszty usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.

Pomoc nie obejmuje:
− osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały przekazania do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest;

−  tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej;

−  kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

           Pomoc udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu się Beneficjenta w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kapitana Raginisa 35, 18 – 430 Wizna pok. nr 11, II piętro lub telefonicznie pod nr tel. (86) 219 60 18 i podanie wymaganych informacji:

−  dokładny adres nieruchomości;

− nr ewidencyjny działki;

−  telefon kontaktowy;

−  rodzaj budynku, z którego został zdemontowane wyroby zawierające azbest (mieszkalny, gospodarczy);

−  rodzaj odpadów zawierających azbest (płyty faliste, płyty karo, itp.);

−  szacunkowa ilość odpadów (m2 lub tony).

       Dokładniejszych informacji udziela Pan Radosław Struczyński, pok. nr 11, tel. 86 219 60 18 wew. 31.


                                                                              WÓJT
                                                             dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 17 gru 2013 11:56
Data opublikowania: wtorek, 17 gru 2013 12:05
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 00:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2225 razy