BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Wizna, dnia 20 kwietnia 2005r.

Or.0052-5/05Szanowny/a Pan/i

Radny/a Gminy Wizna

..............................................


Zawiadamiam, że na dzień 28 kwietnia 2005r. (czwartek) na godz. 10oo zwołuje XXXII sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.Proponowany porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
5. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tego tytułu:
a/ wystąpienie Wójta,
b/ dyskusja,
c /wstąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
d/wystąpienie Przewodniczącego Rady
e/podjęcie uchwały .
8. Podjęcie uchwały sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.


Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data powstania: poniedziałek, 25 kwi 2005 14:37
Data opublikowania: poniedziałek, 25 kwi 2005 14:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2007 12:37
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 9289 razy