BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

GK.630.1.2014                                               Wizna, dnia 24 lutego 2014 r. 

INFORMACJA
o jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi

            Stosownie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006.123.858 z późn. zm.) Wójt Gminy Wizna, informuje o jakości wody z sieci:
1)  pobranej dnia 18.02.2014 r. z Wodociągu Wizna:
-  Wizna, ul Czarnieckiego 119 – zaplecze sklepu;
-  Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 31 – Ośrodek Zdrowia;

2) 
pobranej dnia 18.02.2014 r. z Wodociągu Bożejewo;
-  Bożejewo Stare 3 – Szkoła Podstawowa;
-  Bronowo, ul. Mostowa 4 – zaplecze sklepu.

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym w zakresie bakteriologicznym oraz organoleptycznym i fizykochemicznym stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007.61.417 z późn. zm.).

                                                                                wz. Wójta
                                                                      mgr Józef Gawroński
                                                                        Sekretarz Gminy

Data powstania: poniedziałek, 24 lut 2014 13:14
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lut 2014 13:33
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 00:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1461 razy